اخبار

حضور دفتر امور بانوان و خانواده استان سیستان و بلوچستان در جشنواره میراث معنوی:

اجلاس وجشنواره بین المللی میراث معنوی که در استان اصفهان از تاریخ 16تا 19مهرماه باحضور مقامات عالی کشوری هنرمندان ،صنعتگران وفرهیختگان وبا حضوربیش از 30کشور جهان برگزارشد.

  دراجلاس وجشنواره بین المللی میراث معنوی که در استان اصفهان از تاریخ 16تا 19مهرماه باحضور مقامات  عالی کشوری هنرمندان ،صنعتگران وفرهیختگان وبا حضوربیش از 30کشور جهان برگزارشد، استان سیستان وبلوچستان نیز با دارا بودن 2 غرفه در نمایشگاه توانمندی ودستاورهای زنان سراسرکشور در باغ غدیردر قالب ارائه ومعرفی سفال کلپورگان ،سوزن دوزی، سکه دوزی ،گلیم،حصیر بافی ومعرفی مواد غذایی بومی نظیر :کشک زرد،کلوچه وآچار با هماهنگی دفتر اموربانوان وخانواده استانداری وهمراهی کارشناس دفتر با صنعتگران در باغ غدیر،1غرفه غذاهای سنتی در نمایشگاه غذاهای سنتی ایرانی در باغ غدیرو2 غرفه درنمایشگاه  مهارت های صنایع دستی در باغ موزه چهلستون حضور داشت.

استانداری سیستان وبلوچستان نیز با شرکت6نفر،یک نفر کارشناس میراث فرهنگی، یک نفرکارشناس بازی های بومی ومحلی، 3نفر صنعتگربه همراه کارشناس امور بانوان وخانواده استانداری به عنوان سرتیم جهت مشارکت در اجلاس وجشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس حضورفعال داشت. این جشنواره اجلاس میراث فرهنگی ناملموس با حضور فعالان این حوزه، درسه بخش اجلاس مجمع عمومی ،اجلاس بانوان وجشنواره برگزار گردید.

 

 

۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴