اخبار

بازدید مدیرکل محترم امورخانواده و بانوان از تعاونی سوزن دوزی

بازدید مدیرکل محترم امورخانواده و بانوان از تعاونی سوزن دوزی
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان در روز پنج شنبه مورخ 21/8/94 از تعاونی سوزندوزی بازدید نمود. دراین بازدید در خصوص مسائل و مشکلات بانوان سوزن دوز بحث و تبادل نظر گردید و سرکار خانم دکتر پویا قول رسیدگی دادند.

۲۱ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸