اخبار

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با بانوان ورزشکار

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با بانوان ورزشکار
نشست مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان با بانوان ورزشکار در روز یک شنبه مورخ 24/8/94 برگزارشد.

در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات بانوان ورزشکار در استان بحث و تبادل نظر گردید.


۲۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۱۵