اخبار

بازدید مدیرکل اموربانوان و خانواده از آموزشکده فنی و حرفه ای زاهدان:

بازدید مدیرکل اموربانوان و خانواده از آموزشکده فنی و حرفه ای زاهدان:
دکتر مریم پویا مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان به منظور ایجاد تعامل با آموزشکده فنی و حرفه ای دختران در روز سه شنبه مورخ 26/8/94 از آن مرکز بازدید به عمل آورد.

 

درحاشیه این بازدید دکترمریم پویا طی نشستی با ریاست مرکز مطالبی را در خصوص کسب مهارتهای مختلف بانوان به منظور  توانمندی آنان مورد بحث و بررسی قراردادند.


۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۱۳