اخبار

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از کانون شهید مسلم کیخا

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از کانون شهید مسلم کیخا
سرکارخانم دکتر پویا مدیرکل دفتر خانواده و بانوان ازکانون شهید مسلم کیخا واقع در بلوار شهید مزاری زاهدان بازدید به عمل آورد
دکترپویا هدف ازاین بازدید را استفاده از توان و ظرفیت کانون در اجرای برنامه های اشتغالزایی و مهارت آموزی در راستای اهداف دفتر امورخانواده و بانوان دانست.
۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵