اخبار

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با اعضای انجمن شمسه و ایوان

برگزاری نشست مدیرکل بانوان و خانواده با اعضای انجمن شمسه و ایوان
خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان درروز چهارشنبه مورخ 27/8/94 با اعضای انجمن شمسه و ایوان نشستی را برگزار نمود.

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۵۹