اخبار

برگزاری نشست مدیرکل محترم امورخانواده وبانوان با مشاورین اموربانوان

برگزاری نشست مدیرکل محترم امورخانواده وبانوان با مشاورین اموربانوان
سرکارخانم پویا مدیرکل بانوان و خانواده نشستی را با مشاوران اموربانوان اداره کل فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی (ره)برگزارنمود.

دراین نشست پیرامون برگزاری دوره های آموزشی مهارت افزایی ویژه بانوان بدسرپرست و خودسرپرست و دختران تحت پوشش کمیته امداد ونیز راه اندازی مرکز کارآفرینی بحث و تبادل نظرگردید.۲۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲