اخبار

بازدید سرزده مدیرکل محترم بانوان و خانواده از یک مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست

بازدید سرزده مدیرکل محترم بانوان و خانواده از یک مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست
در این بازدید دکتر پویا به همراهی معاون امور اجتماعی استانداری از نزدیک با مسائل و مشکلات این مرکز آشنا شدند.

۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۱۹