اخبار

حضور مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان در نشست منطقه ای زنان و خانواده در اصفهان

حضور مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان در نشست منطقه ای زنان و خانواده در اصفهان
دکتر مریم پویا مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان در نشست منطقه ای استانهای منطقه سوم و چهارم و پنجم که به مدت 3روزدر اصفهان برگزارشد شرکت نمود.
در این نشست که به ریاست دکتر فرهمندپور مشاور محترم وزیر در امورخانواده و بانوان وزارت کشور به منظور بررسی مشکلات بانوان  برگزارشد  مدیران کل اموربانوان استانهای اردبیل ،چهارمحال وبختیاری ،خوزستان و ... نیز حضور داشتند.  

دیدار با استاندار محترم ،دیدار با امام جمعه ،دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،بازدید از خیریه نذر اشتغال،بازدید از بند نسوان زندان،افتتاح مرکز توانمندی زنان ،شرکت در کارگروه خانواده و بانوان،نشست با زنان بازرگان و کارآفرین ،نشست با نماینده اموربانوان فرمانداریها و مدیرعاملان کانونها،نشست با دانشگاهیان و نخبگان ونماینده امور بانوان دستگاههای اجرایی و شرکت در شورای اداری استان اصفهان از دیگر برنامه های این سفر سه روزه به استان اصفهان در معیت سرکار خانم دکتر فرهمندپور و سایر مدیران کل اموربانوان استانداریهابود.

۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲