اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی با مشاوران اموربانوان برخی دستگاههای اجرایی

برگزاری جلسه هم اندیشی با مشاوران اموربانوان برخی دستگاههای اجرایی
جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان با مشاوران اموربانوان برخی دستگاههای اجرایی در روز یک شنبه مورخ 8/9/94 در خصوص برنامه ریزی جهت اجرای همایش صلح و کودک برگزار شد.

۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۴۳