اخبار

نشست هم اندیشی مدیرکل امور بانوان با مدیران کل برخی دستگاههای اجرایی

نشست هم اندیشی مدیرکل امور بانوان  با مدیران کل برخی دستگاههای اجرایی
نشست هم اندیشی مدیرکل امور بانوان با مدیران کل برخی دستگاههای اجرایی صبح روز دوشنبه مورخ 9/9/94 در خصوص کارآفرینی و اشتغال زنان بدسرپرست و بی سرپرست برگزارشد.
دراین نشست مصوب  شد اداره کل کار ورفاه  اجتماعی اعتبار 100 میلیون تومان را جهت اعطای وام به 200 نفر از کارآموزان فنی و حرفه ای به منظور اشتغالزایی این افراد اختصاص دهد.

۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۵۰