اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان از مرکز شیرخوارگاه بهزیستی

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان از مرکز شیرخوارگاه بهزیستی
سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان به همراه آقای الوندی دبیر مجمع کنوانسیون حقوق ملی کودک از مرکز شیرخوارگاه بهزیستی بازدید به عمل آورد و از نزدیک با مسائل ومشکلات آنان آشنا شد.

۱۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶