اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از مرکز ترک اعتیاد کودکان بهزیستی

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از مرکز ترک اعتیاد کودکان بهزیستی
سرکار خانم دکتر مریم پویا مدیرکل بانوان و خانواده به همراه دبیر مجمع کنوانسیون حقوق ملی کودک از مرکز اعتیاد کودکان بهزیستی بازدید به عمل آورد .

۱۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۱۴