اخبار

برگزاری نشست مدیرکل محترم بانوان با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودک

برگزاری نشست مدیرکل محترم بانوان با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودک
دکتر پویا مدیرکل محترم بانوان وخانواده نشستی را با سازمانهای مردم نهاد فعال حوزه زنان با حضور جناب آقای الوندی دبیر مجمع کنوانسیون حقوق ملی کودک برگزارنمود.
در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات کودکان و حقوق آنها بحث و بررسی شد سپس سازمانهای مردم نهاد طرحها و پیشنهاداتی را مطرح نمودند .در پایان جناب آقای الوندی قول پیگیری دادند.
۱۵ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۲۴