اخبار

برگزاری نشست ارزیابی عملکردوراهکارهای نقش آفرینی بهتر زنان

برگزاری نشست ارزیابی عملکردوراهکارهای نقش آفرینی بهتر زنان
نشست ارزیابی عملکردوراهکارهای نقش آفرینی بهتر زنان به ریاست سرکار خانم دکتر اربابی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی و به همت دفتر امورخانواده و بانوان در تاریخ 94/9/16 در محل سالن اجتماعات استانداری با حضور بانوان فرماندار،بخشدار ،مدیران و مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی سطح استان برگزارشد.

در این نشست سرکار خانم دکتر اربابی تأثیر مشارکت و نقش آفرینی زنان را دارای اهمیت و انتصابات زنان در پست های کلیدی و حساس را توسط استاندار محترم دلیلی بر توجه و نگاه دولت به استفاده از ظرفیت جامعه زنان دانست .

در ادامه این نشست  اعضای جلسه ضمن  ارزیابی عملکرد فعالیت های حوزه های مرتبط،چالش ها و راهکارهای نقش آفرینی زنان را در استان ارائه نمودند.

۱۶ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۷