اخبار

حضور مدیرکل محترم در همایش عفاف وحجاب

حضور مدیرکل محترم در همایش عفاف وحجاب
مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده صبح روز سه شنبه مورخ 17/9/94درهمایش حجاب و عفاف شرکت نمود.

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۲۹