اخبار

برگزاری جلسه مدیرکل محترم با سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سرکار خانم دکتر پویا درخصوص برپایی نمایشگاه توانمندیهای زنان با جناب آقای مهندس مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشستی را در محل دفتر ایشان برگزار نمود.در این جلسه مقررشدبا توجه به تخصیص اعتبار این نمایشگاه به سازمان صنعت ،معدن تجارت همانگیهای لازم به منظور برگزاری نمایشگاه فوق توسط این سازمان انجام گیرد.

۲۶ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲