اخبار

حضور مدیرکل محترم بانوان و خانواده در در کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی

سرکارخانم دکتر پویا مدیرکل محترم دفتر بانوان درکارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی با هدف بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستانهای استان - بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل کارگروه توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف استان در تاریخ 94/9/18 شرکت نمود.

۱۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱