اخبار

دیدار مدیرکل محترم اموربانوان و خانواده با رئیس گروه فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش

سرکارخانم دکتر پویا به منظور تأسیس مرکز مشاوره حقوقی رایگان با همکاری دفتر زنان نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 94/9/22 با رئیس گروه فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان دیدار نمود.

۲۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۵۱