اخبار

دیدار مدیرکل محترم بانوان و خانواده با سرکار خانم دکتر زنگنه معاون مدیر کل حوزه استاندار

سرکارخانم دکتر مریم پویا به منظور برنامه ریزی جهت سفر خانم فرهمندپور مشاور وزیر در امور خانواده و بانوان وزارت کشور و هیأت همراه به استان جلسه ای را با خانم دکتر زنگنه معاون مدیر کل حوزه استانداردر تاریخ 94/9/24 برگزار نمود.

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۱