اخبار

ایجاد مرکز مطالعات یانوان

ایجاد مرکز مطالعات یانوان
مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از ایجاد مرکز مطالعات بانوان در استان سیستان و بلوچستان خبرداد.
وی اظهارداشت :هدف از ایجاد این مرکز تربیت نیروی انسانی متخصص ،سیاست گذاری مطلوب در سطوح برنامه ریزی و تقویت بینش علمی نسبت به مسأله زن جهت اصلاح نگرش های اجتماعی و فرهنگی می باشد .وی اظهار داشت این مرکز درزاهدان و با همکاری و مساعدت کلیه دانشگاهها در سطح استان ایجاد خواهد شد .
۲۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۰۸