اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر خانواده و بانوان از پارک علم و فناوری استان

بازدید مدیرکل محترم دفتر خانواده و بانوان از پارک علم و فناوری استان
دکتر مریم پویا مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان به منظور بررسی فعالیتهای پارک علم و فناوری استان که حدود 1سوم اعضاء آن را بانوان را تشکیل می دهند بازدید نمود.گفتنی است در این پارک نیمی از بانوان در امور هنری و صنایع دستی مشغول به فعالیت می باشند.

۱ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۲۰