اخبار

برگزاری جلسه مدیرکل محترم بانوان و خانواده با مدیرمحترم صندوق بازنشستگان کشور

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی زنان شاغل با مدیر صندوق باز نشستگان کشور دیدار نمود.

۵ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۱۱