اخبار

شرکت مدیرکل محترم درگردهمایی معتمدین،علمای اهل تشیع و تسنن ، جوانان و نخبگان استان

شرکت مدیرکل محترم درگردهمایی معتمدین،علمای اهل تشیع و تسنن ، جوانان و نخبگان استان
مدیرکل محترم دفتر امور خانواده و بانوان درگردهمایی معتمدین،علمای اهل تشیع و تسنن ، جوانان و نخبگان استان که با حضور وزیر محترم کشور درتاریخ 94/10/3 در محل سالن فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد شرکت نمود.

۳ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۱۵