اخبار

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از تعاونی سفال کلپورگان و صنایع دستی بانوان

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از تعاونی سفال کلپورگان و صنایع دستی بانوان
دکتر پویا مدیرکل دفتر بانوان و خانواده از تعاونی سفال کلپورگان و صنایع دستی بانوان در زاهدان به منظور بررسی مسائل و مشکلات آن، در تاریخ 94/10/22 بازدید به عمل آورد ، ایشان ضمن بازدید ارشاداتی را در خصوص ارائه بهتر محصولات به منظور بازاریابی وفروش ارائه نمودند.

۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۳۴