اخبار

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و تحکیم بنیان خانواده

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و تحکیم بنیان خانواده
دفتر اموربانوان و خانواده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی کارگاه آموزش مهارتهای زندگی و تحکیم بنیان خانواده را با هدف آشنایی خانواده ها با مهارتهای زندگی و تحکیم بنیان خانواده مبتنی بر ارزشهای دینی و ملی در رسیدن به سبک زندگی دینی و اسلامی رادرتاریخ 94/10/28 رادر سالن اجتماعات استانداری برگزارنمود.

۲۸ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۲۴