اخبار

برگزاری جلسه مدیرکل محترم با مشاورین اموربانوان ادارات

برگزاری جلسه مدیرکل محترم با مشاورین اموربانوان ادارات
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص سفر سرکار خانم مولاوردی و افتتاحیه مرکز مشاوره معاضدت قضایی را در تاریخ 94/11/19 با برخی مشاورین اموربانوان ادارات را برگزارنمود.

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۲۰