اخبار

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از مرکز ترک اعتیادزاهدان

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از مرکز ترک اعتیادزاهدان
دکتر مریم پویا مدیرکل دفتر بانوان و خانواده به اتفاق سرکار خانم دکتر اشرفی مشاور اموربانوان توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری صبح روز مورخ 94/11/23 از مرکز ترک اعتیاد بانوان به منظور بررسی مسائل و مشکلات بازدید به عمل آورد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۰:۵۴