اخبار

بازدید مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده از شرکت آذر بافت

بازدید مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده از شرکت آذر بافت
مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده به منظور بررسی مسائل و مشکلات بانوان گلیم باف ،از شرکت آذر بافت زاهدان در تاریخ 94/12/4 بازدید به عمل آورد.

۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۳۶