اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی درخصوص برنامه های گرامیداشت هفته زن و مقام مادر

برگزاری جلسه برنامه ریزی درخصوص برنامه های گرامیداشت  هفته زن و مقام مادر
به منظور برنامه ریزی جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های گرامیداشت هفته زن و مقام مادر جلسه ای در محل دفتر اموربانوان و خانواده و به ریاست سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل و با حضور برخی مشاورین اموربانوان و نمایندگان سمنهای حوزه زنان درروز چهارشنبه مورخ 94/12/12برگزارشد .در این جلسه در خصوص اجرای بهتر برنامه ها بحث و تبادل نظر شد و مدیرکل محترم پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹