اخبار

برگزاری همایش رژه بانوان تاکسیران به مناسبت بزرگداشت هفته زن

برگزاری همایش رژه بانوان تاکسیران به مناسبت بزرگداشت هفته زن
به مناسبت بزرگداشت هفته زن ومقام مادر همایش رژه بانوان تاکسیران در تاریخ 94/1/17 از محل میدان مادر رأس ساعت 8 صبح با سخنرانی سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر آغاز و در راستای خیابان دانشگاه تا محل دهکده المپیک زاهدان ادامه یافت .

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ ۰۸:۵۶