اخبار

افتتاح طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها

افتتاح طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها
 

به همت دفتر امورخانواده و بانوان استانداری کارگاه آموزشی توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها رأس ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخ 4/3/95 در سالن اجتماعات استانداری با حضورنمایندگان برخی سازمانهای مردم نهاد افتتاح شد.در ابتدای این کارگاه سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان مطالبی را در خصوص اهداف برگزاری کارگاه و نحوه اجراو توجیه طرح بیان نمود.پس از آن اساتید روانشناسی در دونوبت صبح و بعد ازظهردر دوروز متوالی  در خصوص مهارتهای ده گانه زندگی آموزشهایی را ارائه نمودند و در روزسوم (روزپایانی )مباحثی توسط اساتید مرتبط در خصوص مشارکت در امور شهری و مدیریت مسائل زیست محیطی  آموزش داده شد.لازم به ذکراست به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه نیز اعطا خواهد شد.۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۴۳