اخبار

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ساماندهی و تأثیرآن برتحکیم بنیان خانواده

برگزاری جلسه کمیته تخصصی ساماندهی و تأثیرآن برتحکیم بنیان خانواده
جلسه ساماندهی کمیته تخصصی ساماندهی و تأثیرآن برتحکیم بنیان خانواده صبح روز سه شنبه مورخ 94/3/11در محل دفتر خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و به ریاست ایشان برگزارشد.در این جلسه که معاون نیروی انسانی آموزش و پرورش ،مشاور اموربانوان آموزش و پرورش و تعدادی از معلمین متقاضی انتقال به مرکز استان نیز حضور داشتند در خصوص ساماندهی زوجین فرهنگی (به دلیل تحکیم بنیان خانواده) بحث و تبادل نظر گردید و راهکارهایی اندیشیده شد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۱