اخبار

برگزاری جلسه کارگروه بانوان و خانواده

برگزاری جلسه کارگروه بانوان و خانواده

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان با 16.6درصد دارای بیشترین درصد سرپرستی خانوارها توسط زنان است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه سیستان و بلوچستان، دکتر مریم پویا در این جلسه که با حضور دستگاههای دولتی مرتبط برگزار شد اظهار کرد: کشور ایران در دهه های گذشته با مسائلی همچون تغییرات اجتماعی و جمعیتی در فراوانی زنان سرپرست خانوار روبه رو بوده است که این امر باعث شده که زنان و خانواده آنها در کانون توجهات قرار بگیرند.

وی افزود: در واقع با این تغییرات زمینه زنانه شدن سالمندی و به طبع آن زنانه شدن سرپرست خانوار در جامعه امروزی قابل مشاهده است.

این مسئول ادامه داد: آمارها نشان می دهد که درصد سرپرستی خانوار در مجموع رو به کاهش و سرپرست شدن زنان در جامعه رو به افزایش است که عواملی همچون فوت همسر-عدم ازدواج زنان-افزایش میزان طلاق از دلایل گسترده شدن زمینه سرپرست خانوار شده است.

وی خاطر نشان کرد: در سال1345 بیش از 90درصد مردها سرپرست خانوار بوده و 6.5 درصد از زنان سرپرستی خانواده را عهده دار بوده است که با گذشت زمان در سال1390 سهم خانوارهای سرپرست مرد با روند ملایم 87.9 کاهش پیدا کرد و درصد سرپرستی خانوارها در این سال توسط زنان 12.1 افزایش یافت.

پویا با بیان اینکه سیستان و بلوچستان با 16.6درصد دارای بیشترین درصد سرپرستی خانوارها توسط زنان است گفت: در مناطق شهری و روستایی سیستان و بلوچستان 25.8درصد خانوارها زنان سرپرست، توسط زنان کمتر از 35 سال سرپرستی می شوند که این میزان در بین استان کشور بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سطح سواد زنان سرپرست خانوار در سطح کشور تصریح کرد: یکی از چالش های در جامعه سطح تحصیلی زنان سرپرست خانوار در کشور است که زنان سرپرست خانوار اصولا بی سواد و یا از سطح تحصیلات کم برخوردار هستند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان در پایان گفت: خانوارهای زن سرپرست از جمله گروههای آسیب پذیر در جامعه هستند که عواملی همچون زنانه شدن سرپرست خانوار و زنانه شدن فقر و سالمندی زنان سرپرست خانوار در این رابطه تاثیر گذار هستند که نیاز به بررسی و ایجاد راهکارهای دارد.

وی تاکید کرد: در اولین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به بحث و بررسی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و چالش ها و راهکارهای موجود پرداخته می شود.

 


۸ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳