اخبار

حضور گسترده ای در راهپیمایی روز قدس خواهیم داشت.

حضور گسترده ای در راهپیمایی روز قدس خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان استانداری سیستان و بلوچستان گفت:برای راهپیمایی فردا آماده ایم و حضور گسترده ای خواهیم داشت. دکتر مریم پویا افزود :بانوان همانگونه که حضور و فعالیتشان در انقلاب پررنگ بود در دیگر برنامه هاو فعالیتهای سیاسی اجتماعی حضور فعال داشتند و دارند، امسال نیز در راهپیمایی روز قدس حضورشان گسترده بخصوص در استان پهناورمان خواهد بود .این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود:به فرموده بنیانگذار انقلاب روز قدس روز اسلام است و مابرای اسلام و حقوق والای انسانی که از مردم فلسطین گرفته شده است فردا به خیابان آزادی خواهیم آمد و در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنیم .

۱۰ تیر ۱۳۹۵ ۰۹:۴۵