اخبار

بازدید مدیرکل محترم از پارک علم و فناوری استان

بازدید مدیرکل محترم از پارک علم و فناوری استان
سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده در روز سه شنبه مورخ 95/5/5ضمن بازدید از پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه صنایع دستی آن با مدیر یت پارک جلسه ای برگزار نمود در این جلسه سرکار خانم دکتر پویا و جناب آقای دکتر شیهکی در خصوص طرحها ی در دست اجرا و نحوه تعامل با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۷:۵۸