اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده از شرکت تعاونی ناجی پوشش

سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده صبح روز شنبه مورخ 95/5/30به همراه مشاور اموربانوان اداره کل صنعت ،معدن ،تجارت و تعدادی از کارشناسان از شرکت تعاونی ناجی پوشش بازدید به عمل آورد.

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۳