اخبار

برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص شیوه های اجرای طرح آموزش مهارتهای قبل از ازدواج

برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص شیوه های اجرای طرح آموزش مهارتهای قبل از ازدواج
نشست هم اندیشی در خصوص شیوه های اجرای طرح آموزش مهارتهای قبل از ازدواج در تاریخ 95/6/26 در محل دفتر مدیرکل دفتر بانوان و خانواده برگزارشد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۱۹