اخبار

برگزاری طرح افزایش تاب آوری زنان و خانواده ها در زاهدان

برگزاری طرح افزایش تاب آوری زنان و خانواده ها در زاهدان
طرح افزایش تاب آوری زنان با نظارت دفتر اموربانوان و خانواده و اجرای آن توسط دو سازمان مردم نهاد حوزه زنان و خانواده جهت بانوان آسیب دیده و در معرض آسیب در تاریخهای29 95/7/28 در حاشیه شهرزاهدان برگزارشد.در این دوره مهارتهای ده گانه زندگی به بانوان آموزش داده شد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۹:۵۱