اخبار

برگزاری کارگروه بانوان و خانواده

سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان وخانواده به ریاست جناب آقای مهندس جمشید نژاد معاون محترم سیاسی واجتماعی وبا حضورجمعی ازمدیران محترم دستگاههای اجرایی در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/8/8 در محل سالن جلسات معاونت محترم سیاسی- اجتماعی برگزارشد.

در این جلسه هریک از اعضا،عضو کارگروه در خصوص دستور کار جلسه  وارائه طرح و گزارش عملکرد به بحث و تبادل نظر پرداخته و سپس جناب آقای مهندس جمشید نژاد معاون محترم سیاسی - اجتماعی استاندار اظهار داشت:

مبحث حقوق کودک از مباحث مهمی است  که کانون توجهات در سطوح بین المللی ودر کشورما رابه خود اختصاص داده است  ومعاهدات وکنوانسیون ها در این رابطه وجود دارد ودر خصوص کودکان فاقد شناسنامه وبی هویت با تلاش دستگاههای ذیربط  نزدیک به 20هزارشناسنامه برای این افراد  صادر شده است وتعدادی از کودکانی که هویت آنها تاکنون مشخص نشده است  به دلیل اینکه این گروه از کودکان دارای والدین دو تابعیتی می باشند وتصمیم گیری برعهد ه خودکودکان می باشد وباید تا سن 18سال منتظربمانند  که کدام تابعیت را بپذیرندوبا پیگیری وتلاش استاندار محترم در خصوص آموزش کودکان فاقد هویت ، ردیف اعتباری تعلق گرفته شده است و این افراد در حال تحصیل در مدارس سطح استان می باشند ودرمجموعه حقوق کودک درحوزه های مختلف نظیر: سلامت ،آموزش،فعالیت های فرهنگی،منع از کار،توجه به کودکان معلول از  اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشدودر خصوص جمع آوری وساماندهی کودکان کار،خیابانی ومتکدیان اقداماتی توسط دستگاههای ذیربط در سطح استان صورت گرفته وباید از ظرفیت وتوانایی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی  نیزدر این مقوله استفاد شود.در پایان نیز مصوباتی اتخاذ گردید.

۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۳۵