اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری و توانمندسازی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک و بازارمحور

تفاهم نامه همکاری و توانمندسازی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک و بازارمحور به امضای شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید رسید.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هدف اصلی این تفاهم نامه را ساماندهی، توانمندسازی و حمایت ازایجاد فرصت های کسب و کارخانگی خرد و کوچک بازارمحور با اولویت ایجاد و توسعه فعالیت های شبکه ای، پشتیبانی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با رویکرد حمایت از مناطق کمتر برخوردار، روستایی و عشایری و اشتغال پایدار و تقویت جوامع محلی دانست
شهیندخت مولاوردی درادامه سقف اعتبارتفاهم نامه یک هزارمیلیارد ریال برشمرد و گفت: این میزان اعتبار از محل صندوق کارآفرینی به طرحهای معرفی شده و از سوی معاونت زنان پس از بررسی و تایید در چارچوب ضوابط صندوق طی یکسال از امضای تفاهم نامه پرداخت می شود.
به گفته وی، اعتبار این تفاهم نامه با نظرمکتوب معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تقسیم استانی می شود و اولویت پرداخت تسهیلات با طرحهای پشتیبانی، دانش بنیان و کارآفرین است.
مولاوردی در ادامه ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه بتواند زمینه بهبود فضای کسب و کار به ویژه برای بانوان را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون مشکل اصلی بانوان بازاریابی و عدم عرضه تولیدات شان در بازاراست که امیدوارم این اقدامات منجر به رفع این مشکلات شود.
به گفته وی، اعتباراین تفاهم نامه با نظرمکتوب معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تقسیم استانی می شود و اولویت پرداخت تسهیلات با طرحهای پشتیبانی، دانش بنیان و کارآفرین است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز گفت: این تفاهم نامه می تواند زمینه توانمندسازی بانوان را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه درسایت این صندوق طرح های برتر برای استفاده افراد کارآفرین وجود دارد تا از آنها بهره ببرند افزود: شبکه اجتماعی مهتاک از یک ماه پیش برای بازاریابی تولیدات راه اندازی شده است که این شبکه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و ایجاد اشتغال خانگی است.
این تفاهم نامه به مدت پنج سال و درهشت ماده به امضای دو طرف رسید.

۲۷ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۳۴