اخبار

حضور مدیرکل محترم بانوان و خانواده در مراسم بزرگداشت آیت ا.. هاشمی رفسنجانی

حضور مدیرکل محترم بانوان و خانواده در مراسم بزرگداشت آیت ا.. هاشمی رفسنجانی
مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده به اتفاق مدیرکل محترم جذب سرمایه گذاریها و نیز سرپرست محترم حوزه استاندار در مراسم بزرگداشت آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شرکت نمودند.

۲۳ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۴۶