اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کنگره شهدای استان

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کنگره شهدای استان
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کنگره شهدای استان با حضور مشاورین اموربانوان برخی ادارات رآس ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/3/28در محل دفتر مدیرکل محترم بانوان و خانواده برگزارشد. این کنگره قرار است به صورت سراسری در آذرماه سالجاری در استان برگزار گردد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۱