اخبار

بازدید مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده از خیریه حلیمه سعدیه و مرکز کارآفرینی بانوان

بازدید مدیرکل محترم  دفتر بانوان و خانواده از خیریه  حلیمه سعدیه و مرکز کارآفرینی بانوان
مدیرکل محترم بانوان و خانواده به منظور بررسی وضعیت موجود جهت تعامل و همکاری بیشتر از خیریه حلیمه سعدیه که تعدادی از کودکان بی سرپرست را تحت پوشش دارد و مرکز کارآفرینی (کارگاه خیاطی )بانوان سرپرست خانوار که تعداد30 نفر می باشند و تحت پوشش همان خیریه می باشد نیز بازدید به عمل آمد.

۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۷