اخبار

برگزاری دومین جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت دهه کرامت

برگزاری دومین جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت دهه کرامت
دومین جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت دهه کرامت رآس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ96/5/2 به ریاست سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل محترم دفتر اموربانوان و خانواده و با حضور برخی مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی در محل دفتر مدیرکل محترم برگزارشد.در این جلسه ضمن هماهنگی سایر برنامه های این دهه در خصوص برنامه ریزی جهت برگزاری همایش دختران نیز بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز مقرر گردید.

۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۵۷