اخبار

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از انجمن فرهنگی اجتماعی بانوان زاهدان

سرکار خانم دکتر پویا به منظوربررسی مسائل و مشکلات و اقدامات انجام شده انجمن فرهنگی اجتماعی بانوان رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/4/5 از این سازمان مردم نهاد بازدید به عمل آورد. پس از بازدید نیز در جلسه ای که با حضور مدیر عامل و برخی اعضای انجمن فوق به منظور بررسی چالشها و مشکلات در محل انجمن مذکور تشکیل شد شرکت نمود.

۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷