اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته عفاف و حجاب

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته عفاف و حجاب
جلسه هماهنگی برنامه های هفته عفاف و حجاب رأس ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ96/4/18 با حضور برخی مشاورین اموربانوان و به ریاست سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده در محل دفتر ایشان برگزارشد در این جلسه در خصوص اجرای برنامه های هفته مذکور بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز مقرر شد.

۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۴