اخبار

برگزاری کمیته تخصصی گردشگری در حوزه زنان و خانواده

اولین کمیته تخصصی گردشگری در حوزه زنان و خانواده با هدف ارائه پیشنهادات و راهکارهای جذب گردشگران در حوزه زنان و خانواده به ریاست سرکار خانم دکتر پویا مدیرکل دفتر بانوان و خانواده و با حضور برخی مشاورین اموربانوان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد مرتبط در محل دفتر مدیرکل محترم برگزارشد.

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۵