اخبار

شرکت مدیرکل محترم در اولین جلسه تخصصی "بررسی سیاستها ،خط مشی ها و برنامه های امورزنان و خانواده در دولت دوازدهم " به مناسبت هفته دولت

مدیرکل محترم بانوان و خانواده در اولین جلسه تخصصی "بررسی سیاستها ،خط مشی ها و برنامه های امورزنان و خانواده در دولت دوازدهم " که به مناسبت هفته دولت وبه ریاست معاون محترم رئیس جمهور در امورزنان و خانواده سرکار خانم دکتر ابتکار و با حضور مدیران کل اموربانوان استانداریهای سراسر کشور در تاریخ 96/6/7 در باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزارشد.شرکت نمود.

۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۱۹

شعار سال