اخبار

• خرد جمعی جامعه و نقش آفرینی بانوان پشتوانه جریان سازی در حوزه زنان است.

استاندار سیستان و بلوچستان در نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با مدیران زن، اعضای شوراهای اسلامی و سازمانهای مردم نهاد در زاهدان گفت: حضور خانم ابتکار در اولین ماه تغییر جایگاه در جمع بانوان این استان، نشانه ارزش گذاری بر نقش مردمانی است که انسانیت انسان در نگاه شان برجسته است و این حضور و نشست ها با بانوان این خطه آغازی برای یک مشارکت پایدار است. به گزارش روابط عمومی استانداری، علی اوسط هاشمی گفت: خرد جمعی جامعه انسانی بویژه نقش آفرینی بانوان پشتوانه جریان سازی در حوزه زنان ریاست جمهوری منطبق با منویاتشان است. وی اظهار داشت: شکل گیری نهاد شورا بر اصل خرد جمعی استوار است لذا شوراها باید مشارکت جو باشند زیرا زمینه مشارکت در مردم قوی است.
وی با بیان اینکه عدم ارتباط اعضای شورا با بدنه اجتماع سبب غفلت آنان از انجام رسالت خویش و خدمت به موکلانشان می شود، اظهار داشت: اساس شورا در گام نخست ، مشارکت جویی است و گام دوم ، شکستن دیوار اطراف مدیران و راه نفوذ برای توسعه با هدف رونمایی از چهره های شایسته و بالیاقت است.
هاشمی ادامه داد: شورا می تواند خزانه ای از انسانهای ارزشمند جامعه را شناسایی و رونمایی کند تا حاکمیت شایستگان با گردش و جابجایی مدیران شکل بگیرد. وی بیان داشت: از شوراا انتظار داریم همانطور که نگاهها به سمت شما روی آورده است، فرصت خلق کنید تا دیگران بتوانند به خوبی موقعیت هایی را کسب نمایند که توانایی توام با عشق و تحول در جغرافیای خود را مبنای رفتار و حضور نقش خویش قرار بدهند.
استاندار گفت: امروز مهم ترین اتفاقی که در استان رخ داده، تغییر نگاه بیرون به استان و تغییر در درون نسبت به هم هست که یکی از آثار زیبای آن احساس امنیت است که اشتیاق و میل سرمایه گذاران خارجی به این استان حاصل همین تغییر نگاه هاست. وی اضافه کرد: محصول نگاه مردم به بانوان عضو شوراها باید به حضورتان در مجلس آینده هدف گذاری شود لذا باید به بزرگی سهم و نقش خویش در اداره کشور بیندیشید.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: نگاه بزرگ مردم استان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه با توجه به شرایط حاکم بر منطقه بیانگر پیام دلدادگی به درون و نظام و عشق به ایران بود که بزرگترین سرمایه مردمان این دیار است که برجستگی و اراده خویش را در پای صندوق رأی نشان دادند.
هاشمی تصریح کرد: بازتاب نقش بانوان در انتخابات شوراها در سیستان و بلوچستان حتی از منظر رسانه های بیگانه هم قابل کتمان نبود ؛ رسانه های بیگانه که همیشه به دنبال مسائل سوء در این استان بودند جرئت کتمان این رخداد خوب را نداشتند
۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۲